Van gas los. In welke gevallen vervalt de aansluitplicht op het gastransportnet?

Van gas los. In welke gevallen vervalt de aansluitplicht op het gastransportnet?Op 1 juli 2018 treedt de Wet Voortgang energietransitie (afgekort Wet VET) deels in werking en aansluitend een wijziging van het Bouwbesluit 2012 en treedt een nieuwe Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht in werking. Met deze wijziging van wetgeving en AMvB en een nieuwe Regeling komt de aansluitplicht op het gastransportnet voor nieuwbouw (voor kleinverbruikers) te vervallen. Daarop zijn wel uitzonderingen gemaakt. Voor nieuwe aansluitingen in gebieden, aangewezen door het college van B&W, waar een gastransportnet aanwezig is en zich een warmtenet of andere energie-infrastructuur bevindt of gaat bevinden, bestaat ook geen aansluitplicht. Deze uitzondering op de aansluitplicht bestond al voor warmtenetten, het verschil is dat nu het college van B&W dergelijke gebieden aanwijst voor een warmtenet of andere energie-infrastructuur. Gasloos bouwen is vanaf 1 juli 2018 de norm.

(meer…)