REGINA KONING

Juridisch expert

 

Omgevingsrecht

Bouwrecht

Bestemmingsplan

Omgevingsplan

Gebiedsontwikkeling

MIJN ACHTERGROND

Van huis uit ben ik bestuursrechtjurist. Ik heb ervaring opgedaan met bouwcontracten en algemene voorwaarden in de bouw (zoals de UAV 2012 en de UAV-GC 2005) en met het aanbestedingsrecht; een unieke combinatie om deskundig juridisch advies te kunnen geven op het gebied van bouwen, renoveren, gebiedsontwikkeling en herontwikkelingen.

MIJN LOOPBAAN

2018 - heden: Eigenaar Koning B&G
2014 - 2017: Senior juridisch stafmedewerker, Instituut voor Bouwrecht
 • Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk bouwrecht onderzoek initiëren, opzetten en uitvoeren
 • Bijeenkomsten, expertmeetings en symposia/congressen organiseren en inhoudelijk vormgeven
 • Docent
 • (Wetenschappelijke) Boeken en artikelen publiceren
 • Publiceren (online) Actualiteiten Bouwrecht (IBR) en vanuit IBR voor Cobouw
 • (Inter-)nationale key note speaker
 • Secretaris Vereniging voor Bouwrecht en Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht (vanaf 2011)
1999 - 2014: Juridisch stafmedewerker, Instituut voor Bouwrecht
 • Bijeenkomsten, expertmeetings en symposia/congressen organiseren en inhoudelijk vormgeven
 • Docent
 • (Inter-)nationale keynote speaker
 • Lid van de IBR Onderwijsprogrammaraad en Comité van Aanbeveling (vanaf 2012)
 • Lid van de Deskundigencommissie van de Vraagbaak Milieuregelgeving in het bouwproces van SBR en CROW (2002-2006)
2010 - 2014: Docent Milieurecht, Technische Universiteit Delft
 • College Environmental Law, Vak Legal and Governance, in the Master Architecture Urbanism & Building Sciences (vakcode AR8002TU)
 • College Environmental Law, Vak Fundamentals 2: Management, Law and Computational Design, in the Master Architecture, Urbanism & Building Sciences (vakcode AR2R015)
 • Supervising Tutor in the role playing game for Environmental-law consultant, Vak Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development, in the Master Architecture, Urbanism & Building Sciences (vakcode AR2R025)
 • College Milieurecht en gebiedsontwikkeling, Vak Maatschappij, Proces en Praktijk 3 Beheer en (Her)Ontwikkeling in de Bachelor Bouwkunde (vakcode BK6MA3).
 • Rolbegeleiding Milieu-ambtenaar. In het project binnen het vak BK6MA3 waarin studenten aan de hand van een toegewezen rol de opzet en haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling onderzoeken.
2006- 2010: Gastdocent Privaatrechtelijk bouwrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Colleges Privaatrechtelijk bouwrecht: Geïntegreerde contracten en de aanbesteding

AANBEVELINGEN

Ik heb 18 jaar met Regina Koning samen gewerkt. Regina is heel goed in het overbrengen van kennis. Dat doet zij didactisch niet alleen op een professionele manier, maar ook en vooral brengt zij de cursisten – die niet altijd staan te trappelen bij onderwerpen als milieurecht en ruimtelijke ordening – enhousiasme bij voor het vakgebied. Na afloop van haar cursussen of bij andere vormen van kennisoverbrengen is er begrip ontstaan voor het vakgebied, zien de deelnemers/toehoorders wat de mogelijkheden zijn in plaats van alleen maar de onmogelijkheden en is de drempel verlaagd om er zelf nog meer ‘mee te doen’. Regina Koning weet wat er speelt in het vakgebied van het publiekrechtelijk bouwrecht. Zij voelt goed aan waar praktijk en theorie elkaar moeten vinden en waar ondersteuning nodig is in de dagelijkse praktijk.

Monika Chao-Duivis

Directeur IBR, Instituut voor Bouwrecht

Ik heb gedurende enkele jaren intensief met Regina mogen samenwerken in haar hoedanigheid van secretaris van de Vereniging voor Bouwrecht. Ik heb die samenwerking als buitengewoon prettig ervaren.

Regina is niet alleen professioneel, deskundig en betrouwbaar, maar beschikt ook over goed ontwikkelde sociale vaardigheden. Ik kan haar dan ook van harte en zonder terughoudendheid aanbevelen.

Jacques Sluysmans

Professor, Radboud University Nijmegen

Regina is een collega van me geweest bij de Afdeling Real Estate & Housing van de TU Delft. Ze verzorgde colleges en groepsbegeleidingen in het Omgevingsrecht. Ze is een geboren docent. Een van haar kwaliteiten is dat ze precies aanvoelt welke (juridische) informatie nodig is voor een bouwopgave. Ze brengt haar brede kennis over met gevoel voor realiteit. Bij het doceren kwamen haar uitstekende communicatieve vaardigheden goed tot zijn recht.

Fred Hobma

Associate Professor Planning and Development Law, TU Delft

Ik heb de afgelopen 12 jaar heel plezierig met Regina samengewerkt. Zij is een gedreven en enthousiaste collega met veel kennis van zaken en een brede belangstelling.

Haar kracht ligt in het overbrengen van die kennis, het verbinden van theorie en praktijk en daarbij overzicht houden op alle aspecten die in een casus van belang (kunnen) zijn.

Ze is goed thuis in het bouwrecht in algemene zin, maar haar hart ligt bij het milieurecht, klimaat en duurzaamheid.

Natasja Van Wijk - Van Gilst

Legal staff officer / Editor, Instituut voor Bouwrecht

Tijdens een jarenlange samenwerking heb ik Regina leren kennen als een gewaardeerde collega die een passie heeft voor het vergaren en verspreiden van kennis op het brede terrein van het bouwrecht. Door haar kennis en ervaring is zij goed thuis in (met name het milieurecht als onderdeel van) het omgevingsrecht. Bij haar kennisoverdracht geeft zij steeds blijk van een brede en actuele kennis. Daarbij heeft zij een bijzonder oog voor de menselijke maat: wat betekent de toepassing van (nieuwe) regels voor de leefomgeving van mensen.

Arjan Bregman

Hoogleraar Bouwrecht, Universiteit Groningen

Met Regina heb ik de afgelopen 18 jaar met plezier samengewerkt. Vooral op het gebied van het organiseren van publiekrechtelijke onderwijsbijeenkomsten. Ze was altijd erg behulpzaam en proactief.

Haar kennis en inzet zorgde ervoor dat de publiekrechtelijke bijeenkomsten van het IBR goed werden opgezet en gepromoot.

Liesbet Maas

Management Assistent / Onderwijsassistent, Instituut voor Bouwrecht

Share This