Na jarenlang wetenschappelijke kennis en ervaring opgedaan te hebben met het bouwrecht in het algemeen en omgevingsrecht in het bijzonder, ben ik toe aan een nieuwe stap in mijn loopbaan. In januari 2018 ben ik mijn eigen bedrijf gestart: Koning B&G (juridische dienstverlening Bouw & Gebiedsontwikkeling).

Het goed en helder vertalen van wetgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke kennis naar de praktijk is een uitdaging; niet alleen voor overheden, maar ook voor kleine en grote bedrijven/kantoren, organisaties en burgers. Daarin levert Koning B&G graag een bijdrage met adviezen op maat, trainingen en onderwijs. Kortom: kennisoverdracht op maat!

Wat kan ik voor u en uw organisatie betekenen:

  • Adviseren in een specifiek bouwproject of een specifieke gebiedsontwikkeling
  • Bepalen van kennisbehoefte binnen uw organisatie en het leveren van die kennis
  • Geven van trainingen
  • Verzorgen onderwijs voor universiteiten/HBO
  • Dossiers voorzien van het toepasselijk wettelijk kader en jurisprudentie (voor advocaten/advocaatkantoren/juridisch adviseurs)
  • Inspringen bij bedrijven/organisatie op interim-basis

Van huis uit ben ik bestuursrechtjurist, gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Ik heb tijdens mijn loopbaan bij het Instituut voor Bouwrecht ook veel ervaring opgedaan met bouwcontracten en algemene voorwaarden in de bouw (zoals de UAV 2012 en de UAV-GC 2005) en met het aanbestedingsrecht; een unieke combinatie om deskundig juridisch advies en trainingen/onderwijs te kunnen geven op het gebied van bouwen, renoveren, gebiedsontwikkeling en herontwikkelingen.

Ik ben ervan overtuigd dat we een leefbare en gezonde leefomgeving kunnen creëren voor nu, maar zeker ook voor de volgende generaties. Gestalte geven aan duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling is daarbij van niet te onderschatten waarde. Wet – en regelgeving kan daarbij behulpzaam zijn, maar kan ook een obstakel vormen. Daarom is kennis over deze wet- en regelgeving cruciaal: om het positief in te zetten en valkuilen te voorkomen. Dit legt een basis voor het realiseren van een optimale leefbare en gezonde leefomgeving.

Mijn passie is het juridisch toepasbaar maken en het toetsen van bouwplannen aan het actuele juridische kader (milieuregelgeving, ruimtelijke ordeningsregelgeving, de Crisis- en herstelwet enz.) en het koppelen daarvan aan de huidige innovaties en technologische ontwikkelingen. Maar ook het overbrengen en mede vormgeven van de mogelijkheden in toekomstige wetgeving, zoals de Omgevingswet, en die relateren aan nieuwe instrumenten zoals het omgevingsplan (en het bestemmingsplan verbrede reikwijdte). Het creëren van synergie tussen mensen en kennis; dat is mijn drijfveer! Ik ben flexibel, stel mij ook zo op en kan goed inspelen op veranderende omstandigheden als dat noodzakelijk is.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met mij op via het contact formulier (klik hier) of telefonisch: 06-10764012. Ik vertel u graag wat de mogelijkheden zijn.

Foto: PokProducties

Share This